Cyber Resilience for Critical Infrastructure

SECURITY MONITORING
& NIS2 COMPLIANCE

VERGROOT UW CYBERWEERBAARHEID

totaal oplossing voor
essentiële bedrijven

Secior is een Nederlands cybersecurity bedrijf met het doel de cyberweerbaarheid van essentiële bedrijven te verbeteren en te behouden. Met diepgaande kennis en ervaring vanuit de ‘mission critical’ datacenter industrie, OT, IT & IoT cybersecurity en de auditing methodes uit de sterk gereguleerde financiële sector, vergroot Secior de cyberweerbaarheid door constante security monitoring. Hierdoor kan Secior organisaties compleet ontzorgen op het gebied van hun digitale veiligheid.

Cyberweerbaarheid voor kritieke infrastructuur organisaties

NIS2 Management Team Training

De NIS2 richtlijn is begin dit jaar in werking getreden. NIS2 is een Europese Richtlijn die de cyberweerbaarheid van kritieke infrastructuur organisaties moet verbeteren. NIS2 zal moeten worden omgezet in nationale wetgeving, welke uiterlijk vanaf 18 oktober 2024 moet gelden. Organisaties die onder NIS2 vallen, moeten voldoen aan bepaalde cyberweerbaarheid eisen en bestuurders van deze organisaties worden hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor non-compliance. Is NIS2 van toepassing op uw organisatie? In dat geval bent u wettelijk verplicht om een cyber weerbaarheidstraining te volgen.

Secior x Eversheds Sutherland

FIND, FIX & MANAGE

CYBERWEERBAARHEID VOOR DE GEHELE INFRASTRUCTUUR

De NIS2 richtlijn is begin dit jaar in werking getreden. NIS2 is een Europese Richtlijn die de cyberweerbaarheid van kritieke infrastructuur organisaties moet verbeteren. NIS2 zal moeten worden omgezet in nationale wetgeving, welke uiterlijk vanaf 18 oktober 2024 moet gelden. Organisaties die onder NIS2 vallen, moeten voldoen aan bepaalde cyberweerbaarheid eisen en bestuurders van deze organisaties worden hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor non-compliance.

FIND:
Zichtbaarheid speelt een essentiële rol in de cybersecurity van kritieke infrastructuren. Het inventariseren van alle OT, IT & IoT assets inclusief aanwezige kwetsbaarheden, is een randvoorwaarde om een organisatie te kunnen beschermen. "You can't protect what you don't see!"

FIX:
De Next Step is het analyseren van de kwetsbaarheden en risico's. In deze 'Fix fase' wordt een plan van aanpak ontwikkeld om de kwetsbaarheden te repareren.

MANAGE:
De laatste fase is bedoeld om de infrastructuur veilig te houden. De Secior 'managed services' worden aangeboden in een abonnementsvorm op basis van endpoints. Hierdoor kan men zich richten op de kerntaken in een cyberveilige omgeving en voldoet meteen aan de doorlopende zorgplicht zoals omschreven in de NIS2.

datacenter cyber security aanpak

Risk Management, Compliance & Audit

Wat betekent de NIS2 voor uw organisatie?

In januari 2023 is de NIS2 Directive binnen Europa aangenomen. Deze richtlijn is bedoeld om de cyberweerbaarheid van Europese organisaties, die zijn geïdentificeerd als kritieke infrastructuur (essential entities), te verbeteren. Deze Europese richtlijn moet per land op 17 oktober 2024 zijn omgezet naar nationale wetgeving. Vanaf 01 januari 2025 moeten deze organisaties aan de NIS2 voldoen.

Een gevolg van de NIS2 is dat er strenger gecontroleerd gaat worden op cybersecurity governance; het niet goed of onvoldoende implementeren van de wetgeving gaat aanzienlijke financiële gevolgen hebben en kan zelfs leiden tot een persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders.

Secior beschikt over gecertificeerde internal auditors met veel ervaring op het gebied van OT/IT audits, governance en cyberrisico’s. Zij hebben ruime ervaring met het inregelen van dergelijke wetgeving.

Secior NIS2_3

WEES VOORBEREID!

OT IS DE ACHILLESHIEL
VAN ESSENTÏELE BEDRIJVEN

Secior vindt zijn oorsprong in de datacenterindustrie. Datacenters zijn de overtreffende trap van operationele technologie (OT) en de belangrijkste knooppunten van rekenkracht en gegevensopslag. De aanwezigheid van veel OT is zichtbaar in alle kritieke infrastructuurbedrijven. De gezondheidszorg, de voedingsindustrie, essentiële fabrieken, enz. delen dezelfde uitdagingen op het gebied van cyberbeveiliging. Secior biedt haar diensten aan om operationele processen te beschermen en storingen te voorkomen.

Secior sectoren

NIEUWS

CYBERSECURITY INSIGHTS

IT, OT & IoT CYBERSECURITY

Hoe kunnen wij helpen?

Elke cyberweerbaarheid vraag verdient een antwoord en oplossing op maat. Ons team begrijpt de huidige uitdagingen als geen ander en helpt met het verbeteren en in stand houden van de digitale weerbaarheid van uw organisatie.
Neem contact op: +31 85 2736036 of stuur een email naar info@secior.com

Blijf op de hoogte

De laatste ontwikkelingen en gebeurtenissen op het gebied van datacenter cybersecurity.