Cyber Resilience for Critical Infrastructure

CYBERSECURITY
& NIS2 ADVISORY

TEST EN VERGROOT UW HUIDIGE CYBERWEERBAARHEID

De NIS2 oplossing voor
bedrijven

Secior is een Nederlands cybersecurity bedrijf met het doel de cyberweerbaarheid van bedrijven in kaart te brengen en te verbeteren conform internationale eisen, zoals o.a. de NIS2. Met ons OverWatch software platform meten wij uw huidige cyberweerbaarheid en geven wij aan welke acties u moet nemen om voldoende cyberweerbaar te worden en zodoende ook te voldoen aan de huidige minimale eisen, zoals beschreven in de NIS2 Directive (art. 21). Op die manier kunnen wij u compleet ontzorgen v.w.b. de cyberveiligheid en toekomstige NIS2 compliance!

Cyberweerbaarheid voor kritieke infrastructuur organisaties

NIS2 Management Team Training

De NIS2 is een Europese Richtlijn die de cyberweerbaarheid van kritieke infrastructuur organisaties moet verbeteren. NIS2 zal moeten worden omgezet in nationale wetgeving, welke uiterlijk vanaf 18 oktober 2024 moet gelden. Organisaties die onder NIS2 vallen, moeten voldoen aan bepaalde cyberweerbaarheid eisen en bestuurders van deze organisaties worden hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor non-compliance. Is NIS2 van toepassing op uw organisatie? In dat geval bent u wettelijk verplicht om een cyber weerbaarheidstraining te volgen.

Secior x Eversheds Sutherland

SOLUTIONS

UW ORGANISATIE
CYBERVEILIG EN NIS2 COMPLIANT!

Met Secior hoeft u zich geen zorgen te maken over de veiligheid van uw organisatie. Wij zorgen voor het noodzakelijk inzicht in uw huidige cyberweerbaarheid en assisteren met het behalen van de vereiste weerbaarheid zoals gesteld in o.a. de NIS2. Hierdoor is uw organisatie cyberveilig en NIS2 compliant!

Risk Management, Compliance & Audit

Wat betekent de NIS2
voor uw organisatie?

In januari 2023 is de NIS2 Directive binnen Europa aangenomen. Deze richtlijn is bedoeld om de cyberweerbaarheid van Europese organisaties, die zijn geïdentificeerd als kritieke infrastructuur (essential entities), te verbeteren. Deze Europese richtlijn moet per land op 17 oktober 2024 zijn omgezet naar nationale wetgeving.

Een gevolg van de NIS2 is dat er strenger gecontroleerd gaat worden op cybersecurity governance; het niet goed of onvoldoende implementeren van de wetgeving gaat aanzienlijke financiële gevolgen hebben en kan zelfs leiden tot een persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders.

Secior beschikt over gecertificeerde auditors met veel ervaring op het gebied van OT/IT audits en cyberrisico’s. Zij hebben ruime ervaring met het inregelen van dergelijke wetgeving.

Secior NIS2_3

WEES VOORBEREID!

OT IS DE ACHILLESHIEL

VAN ESSENTÏELE BEDRIJVEN

Secior vindt zijn oorsprong in de datacenterindustrie. Datacenters bestaan voor het grootste gedeelte uit operationele technologie (OT). De meeste kritieke infrastructuurbedrijven (energie bedrijven, waterschappen, voedingsindustrie, maakindustrie, etc.) beschikken - net als datacenters - over veel OT en delen dezelfde uitdagingen op het gebied van cyberbeveiliging. Secior is gespecialiseerd in OT Security en biedt haar diensten aan om deze bedrijven te beschermen en storingen te voorkomen.

Secior sectoren

NIEUWS

CYBERSECURITY INSIGHTS

IT, OT & IoT CYBERSECURITY

Hoe kunnen wij helpen?

Elke cyberweerbaarheid vraag verdient een antwoord en oplossing op maat. Ons team begrijpt de huidige uitdagingen als geen ander en helpt met het verbeteren en in stand houden van de digitale weerbaarheid van uw organisatie.
Neem contact op: +31 85 2736036 of stuur een email naar info@secior.com

Blijf op de hoogte

De laatste ontwikkelingen en gebeurtenissen op het gebied van datacenter cybersecurity.