World
World

SECIOR DATACENTER CYBERSECURITY

Privacy beleid

WAAROM VERWERKT SECIOR UW GEGEVENS?
Als u een feedback formulier invult worden uw gegevens verwerkt om uw opmerkingen of vragen te kunnen beantwoorden. Als u een aanvraag voor productinformatie indient worden uw gegevens verwerkt om uw aanvraag te kunnen behandelen en voor statistische doeleinden om te zien over welke producten informatie is aangevraagd. Indien u lid bent van de pers en u wenst toe te treden tot de Press Lounge worden uw gegevens verwerkt om uw aanvraag te verifiëren en u toegang te verlenen tot dit afgeschermde deel van de website. Uw gegevens worden ook verwerkt om de dienstverlening van Secior via de website te kunnen controleren en verbeteren.

WELKE GEGEVENS VERWERKT SECIOR?
Als u een feedbackformulier of een aanvraagformulier voor productinformatie indient, verwerkt Secior de gegevens die nodig zijn om contact met u op te nemen zoals naam, adres, land, telefoonnummer en e-mail en de inhoud van uw verzoek of feedback. Als u toegang vraagt tot de Press Lounge worden de gegevens verwerkt die nodig zijn om voor u een account aan te maken. De door u verstrekte gegevens worden ook gebruikt om na te gaan of u een erkend perslid bent. Inloggegevens worden ook opgeslagen om veiligheidsredenen en om het gebruik van de website te controleren en te beoordelen. Als u besluit rechtstreeks contact op te nemen met een distributeur via een e-mailadres waarnaar een link op de website wordt aangeboden, worden de door u verstrekte gegevens rechtstreeks naar deze distributeur gestuurd, waarbij alleen een kopie van het verzoek naar Secior wordt gestuurd om ervoor te zorgen dat uw verzoek correct wordt behandeld.

WIE HEEFT TOEGANG TOT UW GEGEVENS?
Alleen Secior heeft toegang tot de gegevens die via de website worden verzameld. De afdeling Marketing Intelligence geeft feedback en informatieverzoeken door aan de juiste persoon of afdeling om deze binnen Secior af te handelen. Als er geen geschikte persoon is om een dergelijk verzoek te behandelen, kan de afdeling Marketing Intelligence het verzoek doorgeven aan een officiële distributeur van Secior merkproducten. Informatie die u ons verstrekt om toegang te verlenen tot de Press Lounge wordt alleen gebruikt door Secior en wordt niet aan anderen verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor verificatiedoeleinden.

GEBRUIKT SECIOR UW GEGEVENS VOOR DIRECT MARKETING?
Secior gebruikt uw persoonlijke gegevens niet om u commerciële aanbiedingen of reclame te sturen, noch verkoopt of verhandelt Secior uw gegevens. In eerste instantie wordt uw mail alleen gebruikt om u een nieuwjaarskaart en de meest urgente ontwikkelingen toe te sturen. Op uw verzoek sturen wij u deze informatie niet toe.

GEBRUIKT SECIOR COOKIES OP DE WEBSITE?
De website maakt gebruik van cookies. Deze cookies worden gebruikt om u te identificeren en u beter van dienst te kunnen zijn. Cookies stellen Secior in staat het gebruik van de website te monitoren en te analyseren. U kunt weigeren cookies te accepteren. Als u daarvoor kiest, is het mogelijk dat de website, of delen daarvan, niet meer naar behoren functioneren.

WAAR WORDEN UW GEGEVENS OPGESLAGEN?
Secior slaat de gegevens op op servers in Amsterdam, Nederland.

MET WIE KUNT U CONTACT OPNEMEN?
Verzoeken kunnen worden gericht aan: info@secior.com of aan het volgende adres: Secior, Marketing Intelligence, Boeing Avenue 254, 1119 PZ Schiphol-Rijk, Nederland. Alle gegevensverwerking door Secior is in overeenstemming met de toepasselijke Europese privacywetgeving. Om deze naleving te waarborgen kan Secior dit Privacy Statement periodiek herzien. Door dit Privacy Statement te accepteren gaat u ermee akkoord dat uw gegevens door Secior worden verwerkt zoals hierin beschreven.

Secior b.v. – december 2022

SECIOR INDUSTRIAL CYBERSECURITY

HOW CAN WE HELP YOU ?

Every datacenter cybersecurity question demands a tailor-made answer and solution. Our focused team of professionals who understand your business are here to assist your company in securing your mission critical facilities to the highest level.