lloyd's of london ends coverage for state cyber attacks
lloyd's of london ends coverage for state cyber attacks

NIEUWS

Lloyd's beëindigt dekking voor cyberaanvallen door staten

September 2022 – Lloyd’s of London zal vanaf 31 maart 2023 via haar standaard cyberpolissen niet langer dekking bieden voor catastrofale cyberaanvallen van staten. Lloyd’s is een marktplaats waar verzekeringsmakelaars uit de hele wereld rechtstreeks onderhandelen met de verzekeraars die de risico’s van hun klanten dekken.

Vanaf het tweede kwartaal van 2023 moeten partijen die bij Lloyd’s op de marktplaats onderhandelen hun klanten duidelijk maken dat fysieke en digitale schade als gevolg van “catastrofale” cyberaanvallen niet langer gedekt wordt door standaard cyberpolissen. Lloyd’s zei in een verklaring aan verzekeringsmaatschappijen dat de schade die staats cyberaanvallen kunnen veroorzaken een systeemrisico voor de verzekeringsmarkt kan vormen.

In veel verzekeringspolissen staat bijvoorbeeld al dat oorlogsschade niet gedekt is. Lloyd’s stelt dat cyberpolissen belangrijk zijn, maar goed moeten worden beheerd vanwege het veranderende dreigingslandschap. Met name het vermogen van vijandige actoren om een aanval uit te voeren, de mogelijkheid om kwaadaardige code te verspreiden en het vitale vertrouwen dat maatschappijen hebben in hun IT-infrastructuur, met inbegrip van de werking van fysieke middelen, betekent dat de verliezen veel groter kunnen zijn. dan wat de verzekeringsmarkt aankan.”

In combinatie met de NIS2-richtlijn zijn de gevolgen voor datacenters aanzienlijk, aangezien datacenters cyberincidenten moeten melden en onder toezicht van hun respectieve nationale autoriteiten zullen staan. Bij een ernstig cyberongeval kunnen nalatige bestuurders persoonlijk worden aangesproken. Een zorgplicht is verplicht, maar het risico kan niet langer worden verzekerd. Het is onvermijdelijk dat datacenters uitgebreide cyberbeveiligingsmaatregelen zullen moeten nemen om hun cyberweerbaarheid te vergroten.

SECIOR INDUSTRIAL CYBERSECURITY

HOW CAN WE HELP YOU ?

Every industrial cybersecurity question demands a tailor-made answer and solution. Our focused team of professionals who understand your business are here to assist your company in securing your mission critical facilities to the highest level.

STAY UPDATED

Stay informed about latest developments and upcoming activities in the field of Industrial cybersecurity.