World
World

SECIOR DATACENTER CYBERSECURITY

Gebruiksvoorwaarden

WETTELIJKE KENNISGEVING

Deze website wordt beheerd door Secior, een cybersecurity bedrijf dat gevestigd is te Schiphol-Rijk, Boeing Avenue 254. Deze wettelijke kennisgeving regelt uw gebruik van de website. Door de website te gebruiken, aanvaardt u deze juridische mededeling. Secior kan de voorwaarden van deze wettelijke kennisgeving te allen tijde wijzigen en dergelijke wijzigingen zullen onmiddellijk van kracht worden. Door daarna gebruik te blijven maken van de website gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan dergelijke wijzigingen. U dient deze pagina van tijd tot tijd te bezoeken om de dan geldende voorwaarden van deze Juridische kennisgeving te bekijken.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die rusten op de website en de inhoud daarvan, inclusief maar niet beperkt tot alle tekst, afbeeldingen, graphics en code die de website bevat, en in de look and feel ervan (gezamenlijk de “inhoud”) zijn eigendom van Secior. Tenzij anders aangegeven, mag u de inhoud alleen voor eigen gebruik bekijken, kopiëren en afdrukken, mits alle kopieën en afdrukken van de inhoud zijn voorzien van de auteursrechten en andere eigendomsvermeldingen en disclaimers die op de website zijn weergegeven. Secior behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om de inhoud te allen tijde te wijzigen. Anders dan hierboven aangegeven, mag noch de website noch de inhoud ervan geheel of gedeeltelijk worden gewijzigd of gekopieerd in welke vorm dan ook, inclusief door framing, opname in andere websites of andere publicatie, of worden gebruikt om een afgeleid werk te creëren. Geen van de handelsmerken van Secior of haar groepsmaatschappijen mag worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Secior. Secior behoudt al haar rechten op deze handelsmerken.

DISCLAIMER 

Toegang tot de website, en het gebruik van de inhoud ervan, is naar eigen goeddunken en op eigen risico. Hoewel Secior redelijke maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat de inhoud juist en up-to-date is, aanvaardt het geen verantwoordelijkheid voor enige actie die door een persoon of organisatie wordt ondernomen als gevolg, direct of anderszins, van informatie op, of toegankelijk via, de website, ongeacht of deze door Secior of een derde partij is verstrekt.

De website en de inhoud worden aangeboden op een “as-is” basis, en Secior geeft geen garanties of verklaringen over de website of een van de inhoud, met inbegrip van maar niet beperkt tot (i) de tijdigheid, actualiteit, nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid, voortdurende beschikbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de website en de inhoud, (ii) dat het gebruik van de website foutloos, veilig en ononderbroken zal zijn, (iii) dat Secior eventuele gebreken zal corrigeren of dat de website vrij zal zijn van virussen of andere schadelijke codes, en (iv) dat de inhoud of de website geen inbreuk maakt op de rechten van derden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Secior (inclusief haar functionarissen, directeuren, aandeelhouders, werknemers, agenten en andere vertegenwoordigers) is niet aansprakelijk voor enige directe, incidentele, gevolg- of soortgelijke schade die voortvloeit (i) uit uw toegang, gebruik of onvermogen om de website, de inhoud of een gekoppelde website te gebruiken, of (ii) in verband met een gebrekkige prestatie, fout, weglating, onderbreking, defect, vertraging in werking of transmissie, computervirus of systeemstoring.

COOKIES

De website kan cookies gebruiken om uw persoonlijke en niet-persoonlijke informatie op te slaan. “Cookies” zijn kleine tekstbestanden die een website kan gebruiken om terugkerende bezoekers te herkennen, de voortdurende toegang van de bezoeker tot en het gebruik van de website te vergemakkelijken, en de website in staat te stellen het gedrag van de bezoeker te volgen en geaggregeerde gegevens te verzamelen voor het verbeteren van de inhoud. Door de website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies door Secior.

GEGEVENSGEBRUIK

Zie de rubriek “Privacy”.

CONTACT

Als u vragen of opmerkingen heeft over onze gebruiksvoorwaarden kunt u contact met ons opnemen via info@secior.com.

SECIOR DATACENTER CYBERSECURITY

Hoe kunnen wij assisteren?

Elke cybersecurity vraag van een datacenter verdient een antwoord en oplossing op maat. Ons team begrijpt de uitdaging en helpt met het verbeteren van de digitale weerbaarheid en in standhouden van de uptime.